ZAGWARANTUJCIE WZROST WYDATKÓW NA OCHRONĘ ZDROWIA DO POZIOMU 6,8% PKB NIE WLICZAJĄC W TO WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z EPIDEMIĄ JUŻ W 2021 R.

Wciąż nasza ochrona zdrowia jest niedofinansowana, ale tabelki będą się zgadzały, bo na COVID wydano duże kwoty, choć nie zawsze dobrze.

Czego oczekujemy:

 • Przedłożenia do końca 2020 projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym zmieniony zostanie art. 131c ust. 1 – „nie niższe niż 6,8%” oraz pkt 4 – 6,8% od 2021r., która nie będzie uwzględniała wydatków związanych z COVID-19.
 • Uwzględnienia zmian w dalszej części tekstu projektowanej ustawy mających na celu wzrost odsetka PKB do 9.5% w 2030 roku.
 • Uczciwej redystrybucji tych środków, która zapewni krótszy czas oczekiwania na świadczenia, wyższy poziom leczenia, godne warunki pracy i lepsze wynagrodzenia dla personelu.

Co to da:

 • Zatrzymanie odpływu lekarzy i pielęgniarek za granicę.
 • Więcej personelu do opieki nad pacjentami – lekarz i pielęgniarka będą mieć więcej czasu dla Ciebie
 • Skrócenie kolejek do AOS i operacji
 • Koniec z  koszmarem przepełnionych SORów
 • Dostępność nowoczesnych terapii i rehabilitacji
 • Poprawę wyposażenia szpitali  i standardu warunków pracy (komputery, oprogramowanie, sprzęt medyczny, remonty).
 • Wyremontowane szpitale – lepszy standard opieki
 • Nowe karetki – krótszy czas oczekiwania na pomoc